Είναι οι εκείνες οι δεξιότητες που καθιστούν έναν εργαζόμενο περιζήτητο κι αποδοτικό σε έναν χώρο εργασίας. Τα soft skills στη σημερινή εποχή αποτελούν το πιο σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης και πρόσληψης για κάθε υποψήφιο εργαζόμενο. Πρόκειται για δεξιότητες που συνδυάζονται με τα βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου.

Τα κυριότερα soft skills είναι:

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες: Η ικανότητα του ατόμου να εκφράζεται. Ο τρόπος που επικοινωνεί, η ευκολία στην συνεννόηση, το κλίμα ηρεμίας κι αρμονίας που φέρνει με τους συναδέλφους, με τους πελάτες, με τους εργοδότες, είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που θα κάνουν μια εταιρία/επιχείρηση να τον ξεχωρίσει και να τον επιλέξει.
  • Ομαδικότητα: Το να μπορεί να συνεργάζεται με τους συναδέλφους για την διεξαγωγή ενός project, το να διαθέτει κατανόηση κι αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, το να μπορεί να ακούει και τις άλλες απόψεις , ώστε να μπορεί να συνεργάζεται ομαδικά είναι μια δεξιότητα που θα διευκολύνει την επιχείρηση/εταιρία να πετύχει τους στόχους της.
  • Προσαρμοστικότητα: Από τις πιο βασικές πλέον δεξιότητες. Στην εποχή που ζούμε ο κόσμος διαρκώς αλλάζει κι αυτό έχει ως συνέπεια να αλλάζουν και οι εταιρίες. Οπότε το να μπορεί να είναι δεκτικός, ευέλικτος κι ελαστικός στις αλλαγές που προκύπτουν θα τον βοηθήσουν να παραμείνει αποδοτικός στην εργασία του.
  • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου: Αποτελεί εξίσου αναγκαία δεξιότητα επιβίωσης κι επιτυχίας μέσα στον εργασιακό χώρο. Το πλήθος των αρμοδιοτήτων που καλείται ο κάθε εργαζόμενος να φέρει εις πέρας σε συγκεκριμένο χρόνο ξεπερνά πολλές φορές το αναμενόμενο κι αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται το άγχος, η ένταση κι ο εκνευρισμός. Για την σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και τον ορισμό συγκεκριμένου χρόνου ολοκλήρωσης των θεμάτων είναι απαραίτητη η ενίσχυση αυτής της δεξιότητας.
  • Κριτική σκέψη: Η δεξιότητα της κριτικής σκέψης, το πώς δηλαδή αντιλαμβάνεται κάποιος μια κατάσταση και πως ανταποκρίνεται σε αυτή. Πρόκειται για το skill το οποίο θα εμπλουτίσει μια εταιρία με νέες δημιουργικές ιδέες και θα την διευκολύνει στην διαχείριση κι επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων.

Τα soft skills είναι απαραίτητο εφόδιο για κάθε εργαζόμενο. Όσο περισσότερο τα αναπτύξει τόσο πιο αποδοτικός κι επιτυχημένος θα είναι στον κλάδο του.