Η Ετερόρυθμος Εταιρεία με την επωνυμία «LOVE YOURSELF E.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενεργώντας ως «Yπεύθυνος Eπεξεργασίας», είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε αυτή την Γνωστοποίηση, οι λέξεις «εμείς» ή «εμάς» αναφέρονται στην Εταιρεία.Η παρούσα Γνωστοποίηση έχει ως στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να σας ενημερώσει σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και περιγράφει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών αυτού του ιστοτόπου (“Προσωπικά Δεδομένα”), τις σχετικές μας υποχρεώσεις και εξηγεί τα δικαιώματά των επισκεπτών του ιστοτόπου σε ότι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά την παρούσα Γνωστοποίηση και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@loveyourselfmagazine.com.

Απενεργοποίηση cookies
Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε επιλεκτικά τα cookies κάνοντας κλικ εδώ ή να τα απενεργοποιήσετε όλα αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής που χρησιμοποιείτε (δείτε παρακάτω περισσότερες οδηγίες σχετικά). Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, τις κατηγορίες των δεδομένων αυτών, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους:

Σύντομη περιγραφή της επεξεργασίας Προσωπικά Δεδομένα Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων

Αποστολή newsletter E-mail Η αποστολή σε εσάς του newsletter της Εταιρείας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με τη συγκατάθεσή σας

Επικοινωνία με την Εταιρεία
Ονοματεπώνυμο, Email και άλλα στοιχεία που μπορεί να εμπεριέχονται στο αίτημά σας Η επεξεργασία, ο χειρισμός και η εξυπηρέτηση του αιτήματός σας. Τα δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, στην προκείμενη περίπτωση για να εξυπηρετούμε τα αιτήματά σας, να συντηρούμε βελτιώνουμε την επικοινωνία της Εταιρείας με τους χρήστες.

Κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπό της Εταιρείας συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση και τη δραστηριότητά σας Διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες σύνδεσης, δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παράγραφο Cookies ) Βελτιστοποίηση και ασφάλεια χρήσης ιστότοπου Τα δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, στην προκείμενη περίπτωση για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία, την ασφάλεια του ιστοτόπου και τη βέλτιστη λειτουργία του

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Ο σκοπός εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας έγκειται στην αξιολόγηση της παραμονής κάθε χρήστη στον παρόντα ιστότοπο, τη μέτρηση των χτυπημάτων σε κάθε τοποθεσία της και τη λήψη προτάσεων/ παρατηρήσεων από τους χρήστες για τη βελτίωση των online υπηρεσιών μας.

Γνωστοποίηση σε τρίτους
Η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης και υποστήριξης ιστότοπων.

Ασφάλεια
Η Εταιρεία συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από προμηθευτές της Εταιρείας που δεσμεύονται έναντι της Εταιρείας με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Περίοδος Διατήρησης
Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στον ιστότοπο διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα υποκειμένων
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@loveyourselfmagazine.com.

Η Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το δικαίωμα της πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

Το δικαίωμα της διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το δικαίωμα της διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ
Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Ανάκληση συγκατάθεσης
Σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη του δικαιώματός σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Υποβολή καταγγελίας
Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

Αλλαγές στην παρούσα Γνωστοποίηση
Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Ορισμοί
Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως, κατ’ ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων («Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα»): δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.

Υποκείμενο των Δεδομένων: το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα ή/και τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η Εταιρεία, η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν.

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία.

Πολιτική Cookies

Εισαγωγή
Η Ετερόρυθμος Εταιρεία με την επωνυμία «LOVE YOURSELF E.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών στον ιστότοπο της. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η παροχή περισσοτέρων πληροφοριών αναφορικά με το πώς η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

Τι πρέπει να ξέρω για τα cookies
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο ιστότοπος www.loveyourselfmagazine.com χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και την εμπειρία περιήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, tablet) κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα.

Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση σας περισσότερο εύχρηστη και παράλληλα να μας βοηθήσουν να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας. Πιο συγκεκριμένα τα cookies είναι χρήσιμα έτσι ώστε να μπορεί η ιστοσελίδα κάθε φορά που την επισκέπτεστε:

  • να ανακτά επιλογές που έχετε κάνει στο παρελθόν, ( π.χ. γλώσσα χρήσης, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τις επαναλαμβάνετε,
  • να σας αναγνωρίζει και να μην χρειάζεται να εισαγάγεται το συνθηματικό (password) σας κάθε φορά,
  • να αναγνωρίζει τα ενδιαφέροντά σας έτσι ώστε οι διαφημίσεις που προβάλλονται στην ιστοσελίδα να σας αφορούν

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε
Τα cookies που χρησιμοποιούμε στην σελίδα μας χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες:

First-Party cookies: Τα cookies τα οποία ορίζονται και χρησιμοποιούνται από τον κάτοχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε (στην προκειμένη περίπτωση από την Εταιρεία)

Third-Party cookies: Τα cookies τα οποία ορίζονται από τρίτα μέρη εκτός του κατόχου της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε (π.χ facebook, youtube κλπ). Τα τρίτα μέρη που θέτουν αυτά τα συγκεκριμένα cookies μπορούν να αναγνωρίσουν την συσκευή σας τόσο κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα όσο και κατά την επίσκεψη σε άλλες. H Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο σε αυτά τα cookies.

Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης.

Cookies μεμονωμένης σύνδεσης (session cookies): Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) το πρόγραμμα περιήγησης (web browser).

Απαραίτητα Cookies (Necessary Cookies): Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, και σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του. Σε περίπτωση που επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Ακολουθεί η λίστα με τα «necessary cookies»

Cookie First\Third Party Persistent\Session Purpose Σκοπός Ημερ. Λήξης
cb-enabled First Session This cookie is used to determine if the visitor has accepted the cookie consent box. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie. 1 year
CONSENT Third Party (Google) Session Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί την κατηγορία μάρκετινγκ στο πανό του cookie. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας με GDPR. 19 years
CookieConsent First Session Stores the user’s cookie consent state for the current domain Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης του cookie του χρήστη για τον τρέχοντα τομέα 1 year
csrftoken (Instragram.js) Third Party (instagram.com) Session Script Tag : Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks Ετικέτα δέσμης ενεργειών: Βοηθά στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήσεων μεταξύ των ιστότοπων (CSRF) 1 year
local_storage_support_test (Twitter.js) Third Party (twitter.com) Persistent Script Tag : The cookie is used in context with the local-storage function in the browser. This function allows the website to load faster by pre-loading certain procedures. Ετικέτα δέσμης ενεργειών: Το cookie χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη λειτουργία τοπικής αποθήκευσης στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον ιστότοπο να φορτώνεται γρηγορότερα με προ-φόρτωση ορισμένων διαδικασιών. Persistent
SERVERID (DW iframe) Third Party (partner.dw.de) Session Serving content : This cookie is used to assign the visitor to a specific server – this function is necessary for the functionality of the website. Προβολή περιεχομένου: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την ανάθεση του επισκέπτη σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή – αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Session

Cookies Λειτουργικότητας (Functional Cookies):
Τα συγκεκριμένα cookies μας επιτρέπουν να προσωποποιούμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, όπως η γλώσσα επιλογής σας ή το μέγεθος γραμματοσειράς. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστοτόπου.

Ακολουθεί η λίστα με τα «functional cookies»

Cookie First\Third Party Persistent\Session Purpose Σκοπός Ημερ. Λήξης
jwplayerLocalId First Persistent Used to determine the optimal video quality based on the visitor’s device and network settings. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο βάσει της συσκευής και των ρυθμίσεων δικτύου του επισκέπτη. Persistent
lang Third Party (cdn.syndication.twimg.com) Session Remembers the user’s selected language version of a website Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο βάσει της συσκευής και των ρυθμίσεων δικτύου του επισκέπτη. Session
Cookies στατιστικών (Statistic cookies):
Τα συγκεκριμένα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά της πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας, όπως ποιες σελίδες του ιστότοπου μας γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων και αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος. Μέσω αυτού είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δομή, την πλοήγηση και το περιεχόμενο του ιστότοπου όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς εσάς. Τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να καταγράφουν μία μοναδική ταυτότητα (ID) του χρήστη περιήγησης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα εν λόγω cookies για:

  • Για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων χρήσης της ιστοσελίδας
  • Για τη καταμέτρηση του ρυθμού αιτημάτων
  • Για την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με την ιστοσελίδα μας

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση των σελίδων, τις αλληλεπιδράσεις των σελίδων και τις διαδρομές που ακολουθούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου. Το είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από τη Google Inc. (Google) και χρησιμοποιεί cookies για να αναλύει τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες. Η Google χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία προκειμένου να δώσει στην Εταιρεία μια εικόνα για τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, ούτε θα περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του, ωστόσο αυτά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Ακολουθεί η λίστα με τα «statistics cookies»

Cookie First\Third Party Persistent\Session Purpose Σκοπός Ημερ. Λήξης
_ga Third Party (Google Analytics) Session Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 2 years
_gat Third Party (Google Analytics) Session Used by Google Analytics to throttle request rate Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το αίτημα της πεταλούδας 1 day
_gid Third Party (Google Analytics) Session Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 1 day
__ab12# Third Party (Google Analytics) Session Unclassified Αταξινόμητος 2 years
Cookies (Third Party cookies ):
Αυτά τα cookies είναι τρίτων εταιρειών και χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο μας για συλλογή στατιστικών δεδομένων.

Ακολουθεί η λίστα με τα «third party cookies»

Cookie First\Third Party Persistent\Session Purpose Σκοπός Ημερ. Λήξης
GPS Third Party (YouTube) Session Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές για να ενεργοποιήσει την παρακολούθηση βάσει γεωγραφικής θέσης GPS. 1 day
__widgetsettings Third Party (twitter.com) Persistent Unclassified Αταξινόμητος Persistent
pcs/activeview Third Party (Google DoubleClick) Session Unclassified Αταξινόμητος Session
pcs/view Third Party (Google DoubleClick) Session Unclassified Αταξινόμητος Session
PREF Third Party (Google, YouTube) Session Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την Google για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί βίντεο του YouTube σε διαφορετικούς ιστότοπους. 8 months
test_cookie Third Party (Google DoubleClick) Session Used to check if the user’s browser supports cookies. Χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies. 1 day
VISITOR_INFO1_LIVE – Session Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. Προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube. 179 days
YSC Third Party (YouTube) Session Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία για τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης. Session
yt.innertube::nextId yt.innertube::requests Third Party (YouTube) Persistent Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία για τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης Persistent
yt-remote-cast-installed Third Party (YouTube) Session Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του παίκτη αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube Session
yt-remote-connected-devices yt-remote-device-id Third Party (YouTube) Persistent Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του παίκτη αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube Persistent
yt-remote-fast-check-period yt-remote-session-app yt-remote-session-name Third Party (YouTube) Session Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του παίκτη αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube Session
Cookies Στοχευμένης Διαφήμισης (marketing cookies):
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο μας για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστοτόπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά.

Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα του ιστοτόπου, ούτε θα περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του. Παρ’ όλα αυτά ενδέχεται να επηρεαστεί η εμπειρία σας από περιεχόμενο και στοχευμένες διαφημίσεις που θα λαμβάνετε από άλλες ιστοσελίδες.

Ακολουθεί η λίστα με τα «marketing cookies»

Cookie First\Third Party Persistent\Session Purpose Σκοπός Ημερ. Λήξης
__asc, __auc, atrk.gif Third Party (Google Analytics) Session This cookie is used to collect information on consumer behavior, which is sent to Alexa Analytics – Alexa Analytics is an Amazon company. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, το οποίο αποστέλλεται στην Alexa Analytics – η Alexa Analytics είναι μια εταιρεία της Amazon. 1 day
1P_JAR Third Party (Google Analytics) Session Collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement. Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε πολλούς ιστότοπους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η σημασία της διαφήμισης. 29 days
A6 Third Party (Google Analytics) Session Registers anonymous data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. Καταχωρεί ανώνυμα δεδομένα για επισκέπτες από πολλαπλές επισκέψεις και σε πολλούς ιστότοπους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης σε ιστότοπους. 3 months
ads/ga-audiences Third Party (Google) Session Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Χρησιμοποιείται από το Google AdWords για την εκ νέου συμμετοχή των επισκεπτών που είναι πιθανόν να μετατρέψουν τους πελάτες ανάλογα με την ηλεκτρονική συμπεριφορά του επισκέπτη σε ιστότοπους. Session
CacheStorageVersion Third Party (Facebook) Persistent Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση επισκεπτών σε πολλούς ιστότοπους, προκειμένου να παρουσιάσει σχετική διαφήμιση με βάση τις προτιμήσεις του επισκέπτη. Persistent
eyeblaster Third Party (Google) Session Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. Καταχωρεί δεδομένα για επισκέπτες από πολλαπλές επισκέψεις και σε πολλούς ιστότοπους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης σε ιστότοπους. 3 months
fr Third Party (Facebook) Session Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Χρησιμοποιείται από το Facebook για να παραδώσει μια σειρά προϊόντων διαφήμισης, όπως προσφορά σε πραγματικό χρόνο από διαφημιζόμενους τρίτων. 3 months
GED_PLAYLIST_ACTIVITY Third Party (Google) Session This cookie is set to count the number of times a specific visitor is shown a specific ad – the cookie enables the advertisers to differentiate the specific ads shown and thereby making the advertising more efficient. Αυτό το cookie έχει οριστεί για να μετράει τον αριθμό των εμφανίσεων συγκεκριμένου επισκέπτη σε μια συγκεκριμένη διαφήμιση. Το cookie επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να διαφοροποιούν τις συγκεκριμένες διαφημίσεις που προβάλλονται και έτσι να καταστήσουν τη διαφήμιση πιο αποτελεσματική. Session
GoogleAdServingTest Third Party (Google) Session Used to register what ads have been displayed to the user. Χρησιμοποιείται για την καταχώριση των διαφημίσεων που έχουν προβληθεί στον χρήστη. Session
IDE Third Party (Google DoubleClick) Session Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του χρήστη του ιστότοπου μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη. 1 year
NID Third Party (Google) Session Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις. 6 months
rc::a Third Party (Google) Persistent Used in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a visitor is shown the same advertisement-content. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific visitor. Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαφήμισης βίντεο. Το cookie περιορίζει τον αριθμό των επισκέψεων που εμφανίζονται στο ίδιο διαφημιστικό περιεχόμενο. Το cookie χρησιμοποιείται επίσης για τη διασφάλιση της συνάφειας του βίντεο-διαφήμισης με τον συγκεκριμένο επισκέπτη. Persistent
rc::b Third Party (Google) Session Used in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a visitor is shown the same advertisement-content. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific visitor. Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαφήμισης βίντεο. Το cookie περιορίζει τον αριθμό των επισκέψεων που εμφανίζονται στο ίδιο διαφημιστικό περιεχόμενο. Το cookie χρησιμοποιείται επίσης για τη διασφάλιση της συνάφειας του βίντεο-διαφήμισης με τον συγκεκριμένο επισκέπτη. Session
tr Third Party (Facebook) Session Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Χρησιμοποιείται από το Facebook για να παραδώσει μια σειρά προϊόντων διαφήμισης, όπως προσφορά σε πραγματικό χρόνο από διαφημιζόμενους τρίτων. Session
u2 Third Party (Google) Session Collects data related to the user’s navigation visits to webpages in order to assess the efficacy of ads that are displayed on the website. Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις πλοήγησης του χρήστη σε ιστοσελίδες, προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που εμφανίζονται στον ιστότοπο. 3 months

Τι θα συμβεί αν απενεργοποιήσω τα Cookies
Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε επιλεκτικά τα cookies κάνοντας κλικ εδώ ή να τα απενεργοποιήσετε όλα αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Παρακάτω παραθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies για κάποια ενδεικτικά προγράμματα περιήγησης. Αρκεί να επιλέξετε το αντίστοιχο που χρησιμοποιείτε:

Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies#ie=ie-11

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/el-gr/guide/safari/sfri11471/mac

Για όσα προγράμματα περιήγησης δεν αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος ή εναλλακτικά να αναζητήστε μία λειτουργία “βοήθειας” στο αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης.

Πού μπορώ να αναζητήσω επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα cookies
Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@loveyourselfmagazine.com.