Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες και υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού περίπου 4.500 γυναίκες. Μέχρι τα 75 έτη στις γυναίκες, η πιθανότητα προσβολής από καρκίνο του μαστού αυξάνεται με την ηλικία. Ωστόσο, στις νεαρότερες –παρότι δεν είναι τόσο συχνή η νόσος– είναι πιο επιθετική, σε σχέση με τις ηλικιωμένες γυναίκες, και αποτελεί τη κυριότερη αιτία θανάτου στις ηλικίες 35-45 ετών. 

Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Τις τελευταίες δεκαετίες η θνητότητα του καρκίνου του μαστού έχει μειωθεί, τονίζει η Σοφία Σταματοπούλου, παθολόγος-ογκολόγος, Νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς η διάγνωση μπορεί να γίνει πια σε πρώιμο στάδιο, ενώ παράλληλα έχει σημειωθεί εξαιρετική πρόοδος με την αξιοποίηση των εξατομικευμένων θεραπειών, οι οποίες βασίζονται στα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου. Επιπλέον, για τον HER2-θετικό υπότυπο –τόσο στον πρώιμο, όσο και στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού– οι εξελίξεις ήταν ακόμα πιο σημαντικές, καθώς τα τελευταία 20 χρόνια προστέθηκαν στην ιατρική φαρέτρα τα μονοκλωνικά αντισώματα. 

Ένας από τους κύριους πυλώνες στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι και η ποιότητα ζωής των ασθενών, η οποία συχνά επηρεάζεται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά και τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων. Και στον τομέα αυτόν όμως είχαμε θετικές ειδήσεις, καθώς σχετικά πρόσφατα εγκρίθηκε για την αντιμετώπιση του HER2-θετικού καρκίνου του μαστού η ενιαία υποδόρια χορήγηση δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων, του trastuzumab και του pertuzumab. 

Πρόκειται για το πρώτο σκεύασμα που περιέχει σε μια υποδόρια ένεση και τα δύο μονοκλωνικά αντισώματα, ενώ ο τρόπος χορήγησής του είναι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, ασφαλής και ισοδύναμος θεραπευτικά με την ενδοφλέβια χορήγηση. Συγκεκριμένα, η κλινική μελέτη Φάσης III FeDeriCa κατέδειξε ότι ο συνδυασμός σταθερής δόσης υποδόριας χορήγησης παρέχει μη κατώτερα επίπεδα περτουζουμάμπης και τραστουζουμάμπης σε σύγκριση με το ενδοφλέβιο σχήμα σε ασθενείς με πρώιμο HER2-θετικό καρκίνο του μαστού, ενώ παράλληλα η αποτελεσματικότητα και τα δεδομένα ασφαλείας ήταν συγκρίσιμα και σύμφωνα με το γνωστό προφίλ ασφάλειας του θεραπευτικού σχήματος με trastuzumab  σε συνδυασμό με pertuzumab και χημειοθεραπεία σε HER2-θετικό καρκίνο του μαστού. 

Ενδοφλέβια ή υποδόρια λήψη της θεραπείας;

Το ενδοφλέβιο trastuzumab χορηγείται σε 60-90 λεπτά, ενώ το ενδοφλέβιο pertuzumab σε 30-60 λεπτά, ανά τρεις εβδομάδες, συνεπώς δίνει τη δυνατότητα για λιγότερο συχνές επισκέψεις στις δομές υγείας και επακόλουθα για βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύουν και τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης II PHranceSCa, που έδειξαν ότι το 85% των ασθενών με ΗER-θετικό πρώιμο καρκίνου του μαστού προτιμά τη χορήγηση του ενιαίου υποδόριου σχήματος από τη χορήγηση του ενδοφλέβιου σχήματος pertuzumab και trastuzumab (13,8%) για τη θεραπεία του. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το σχήμα σχετίζεται με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για προετοιμασία, χορήγηση και μειωμένη χρήση πόρων σε σύγκριση με το ενδοφλέβιο σχήμα.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία στα νοσοκομεία, η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί σε μεθόδους αποσυμφόρησης της βραχείας νοσηλείας, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των ασθενών, αλλά ταυτόχρονα και την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου COVID-19 σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Ευχή όλων μας είναι στο μέλλον να υπάρξουν στην Ελλάδα πρωτογενείς δομές υγείας, ειδικά εκεί όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση σε ογκολογικές μονάδες/κλινικές, πάντα βέβαια σε συνδυασμό με την τακτική παρακολούθηση από τον παθολόγο–ογκολόγο, καταλήγει η κ. Σταματοπούλου.