Κάθε μήνα, ο ήλιος και η σελήνη, δημιουργούν όψεις μεταξύ τους, στέλνοντας σε εμάς τις συμπαντικές τους ιδιότητες! Επιπλέον, 2 φορές τον χρόνο μια νέα σελήνη δημιουργεί μία ηλιακή έκλειψη και άλλες 2 φορές μια πανσέληνος δημιουργεί μία σεληνιακή έκλειψη φέρνοντας μία συνολική επίδραση στον κόσμο. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα πώς θα μας επηρεάζουν τα νέα φεγγάρια ή η πανσέληνος κάθε μήνα ατομικά, χρειάζεται να γνωρίζουμε εκτός από τις όψεις που αυτή η φάση της σελήνης κάνει με κάποιον πλανήτη, σε ποιο οίκο του γενέθλιου χάρτη μας θα κορυφωθεί. Τα σημαντικά αυτά σημεία του κύκλου σύνδεσης του ήλιου με τη σελήνη – η πανσέληνος ακολουθεί τη νέα Σελήνη – αντιπροσωπεύουν μια επισήμανση, μια κορύφωση, μια μορφή αποκάλυψης και εκπλήρωσης.  Τα συναισθήματα μας είναι πιο ευαίσθητα, και ο τρόπος που παρατηρούμε τον εξωτερικό κόσμο μεταβάλλεται. 

Γνωρίζοντας κυρίως τον οίκο όπου τα φαινόμενα της σελήνης και του ήλιου θα συμβούν, θα ξέρουμε καλύτερα πως θα επηρεάσει πιθανώς τους τομείς της ζωής μας. Είναι σαν, ο κοσμικός διακόπτης να «ανάβει» ή να «κλείνει» στιγμιαία σε ένα χώρο, δηλαδή σε τομέα της ζωής μας και η ενέργεια αυτή να φέρει κάποιο αποτέλεσμα στη ζωή μας.

Εάν η νέα σελήνη αποκτήσει μια «προσωπική», ατομική σημασία, η πανσέληνος είναι πιο κοινωνική, δείχνοντας πως αυτό που έχει δημιουργηθεί πρέπει να βρει αναγνώριση από τους άλλους, από τον κόσμο και πως οι ενέργειες προβάλλονται πιο εύκολα στους άλλους. Η νέα σελήνη αντιστοιχεί σε μια έκρηξη κατευθυντικής ενέργειας, ενώ η πανσέληνος αντιπροσωπεύει το απόγειο αυτής της κατεύθυνσης, όπου αυτές οι ενέργειες θα ανθίσουν και θα μπορούν να ακτινοβολούν.

Διάβασε τη συνέχεια στα Ametrita Astra