Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που καταρτίστηκε για την πενταετία 2015–2020 υπήρχε η πρόβλεψη η ανακύκλωση, στο τέλος της χρονιάς που πέρασε να αγγίζει το 50% των συνολικών απορριμμάτων που παράγονται. Ο στόχος αυτός όμως δεν επιτεύχθηκε ούτε κατά το ήμισυ, καθώς στην πραγματικότητα η ανακύκλωση στον τομέα των απορριμμάτων στην Ελλάδα κυμαίνεται -μόλις- στο 20%. Ενδεικτικά από τους 500.000 τόνους υλικών που αναφέραμε παραπάνω πως παραδίδεται προς ανακύκλωση στους μπλε κάδους μόλις το 20% είναι κατάλληλο. Το υπόλοιπο 80% καταλήγει στις χωματερές.

Αν και λίγο ως πολύ όλοι γνωρίζουμε τι ανακυκλώνεται και τι όχι, φαίνεται πως το “χάνουμε” στις λεπτομέρειες, ξεκινώντας πριν τα υλικά συσκευασίας φτάσουν στον μπλε κάδο.

Μπορούμε να δούμε όλα τα σημεία ανακύκλωσης λαμπτήρων και ηλεκτρικών συσκευών εδώ:

https://www.electrocycle.gr/network