Μέχρι πολύ πρόσφατα η μονάδα μέτρησης της εξυπνάδας (IQ) ήταν αυτή που είχε την μεγαλύτερη αξία και απασχολούσε τους περισσότερους κυρίως στους ακαδημαϊκούς χώρους και στον χώρο εργασίας. Είμαι σίγουρη πως και εσύ κάποια στιγμή στη ζωή σου έχεις μπει στον πειρασμό να κλικάρεις κάποιον σύνδεσμο για να κάνεις το τεστ μέτρησης του IQ σου.

Ωστόσο, έχοντας περάσει την πανδημία, πολλοί είναι αυτή που εστίασαν στην αξία των συναισθημάτων και του εσωτερικού κόσμου των ανθρώπων. Έτσι άρχισε να γίνεται πολύ σημαντική και η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, που μπορεί να εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1995 στο βιβλίο του ψυχολόγου Daniel Goleman “Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ”, αλλά για τους περισσότερους από εμάς έγινε γνωστή και μας απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Ειδικά στον ακαδημαϊκό και εργασιακό χώρο, έχει γίνει μία απαραίτητη ικανότητα και για τα άτομα που την έχουν, αυξάνει τις πιθανότητές τους να επιτύχουν, καθώς σημαίνει ότι μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο αποδοτικοί και συγκεντρωμένοι. Ενώ το IQ μετράει την ικανότητά σου να επιλύσεις προβλήματα και να σκέφτεσαι λογικά, το EQ μετράει την ικανότητά σου να αντιλαμβάνεσαι και να διαχειρίζεσαι συναισθήματα.

Πώς συνδέεται το IQ με το EQ για μία επιτυχημένη καριέρα

Σίγουρα ένα υψηλό IQ δεν μπορεί να υποτιμηθεί καθώς είναι γεγονός πως οι άνθρωποι που έχουν υψηλό αυτόν το δείκτη μπορούν να λύσουν προβλήματα στη δουλειά πιο εύκολα, αλλά συνήθως δυσκολεύονται όταν πρόκειται στην ομαδική εργασία.

Μπορεί το IQ και το EQ να μην συνδέονται άμεσα, καθώς δεν σημαίνει πως αν έχεις τον έναν δείκτη υψηλό, έχεις και τον άλλον, αλλά και οι δύο είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία.

Αλλά ποιος είναι πιο σημαντικός;

Ενώ το IQ αντιπροσωπεύει τις σκληρές δεξιότητες (hard skills) ενός ατόμου, οι οποίες μπορούν να καθοριστούν, να μετρηθούν και να μαθευτούν όπως η γραφή, τα μαθηματικά, η ανάγνωση, τα οικονομικά, η πληροφορική, το EQ αφορά τις προσωπικές – μαλακές δεξιότητες (soft skills) όπως η συμπόνια, η επικοινωνία, η ηγετικότητα, η ενσυναίσθηση κ.ά., οι οποίες συνήθως αφορούν επίκτητα χαρίσματα και μπορούν να αναπτυχθούν.

Πρόσφατη έρευνα από τι Ινστιτούτο Τεχνολογίας Carnegie, έδειξε ότι το 85% της οικονομικής επιτυχίας των ανθρώπων οφείλεται στην προσωπικότητά τους, στην επικοινωνία, στην ικανότητα ηγεσίας και γενικά σε δεξιότητες που αφορούν στην αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη.

Πώς μπορεί να αυξηθεί η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)

Αν και το IQ είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) μπορεί να βελτιωθεί με συγκεκριμένες πρακτικές. Συγκεκριμένα, στο χώρο εργασίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μάθεις να γνωρίζεις, να κατανοείς και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου και να έχεις κατανοήσει τον εαυτό σου.

Τέσσερις πολύ σημαντικές ικανότητες των ατόμων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που θα σε βοηθήσουν να την αναπτύξεις κι εσύ είναι:

  • η αυτογνωσία, να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε όλες του τις εκφάνσεις του,
  • η αυτορρύθμιση, να ελέγχεις και να διαμορφώνεις τις επιθυμίες, τα συναισθήματα, τις ενέργειες και τις παρορμήσεις σου,
  • η ενσυναίσθηση, δηλαδή η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και η κατανόηση της συμπεριφοράς του και
  • οι κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή οι δεξιότητες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να επικοινωνεί και να συναναστρέφεται με άλλα άτομα επιτυχώς.

Κλείνοντας, σημαντικό είναι να επισημάνουμε πως η επαγγελματική σταδιοδρομία του καθενός είναι ένας μοναδικός δρόμος και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Μπορεί το υψηλό IQ να είναι πολύ βασικό για μία επιτυχημένη καριέρα καθώς αφορά τις σκληρές δεξιότητες που αναφέραμε παραπάνω, αλλά η κάθε εργασία είναι διαφορετική και απαιτεί και διαφορετικές δεξιότητες.

Αντίστοιχα, η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη αυξάνει τις πιθανότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε υψηλές ιεραρχικά θέσεις, αλλά και σε επιχειρηματίες.

Ωστόσο, θα λέγαμε πως δεν υπάρχει το «κλειδί» της επιτυχίας, αλλά ένας εναρμονισμένος συνδυασμός των δύο αυτών δεικτών είναι ο ιδανικός σε κάθε εργασιακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον για επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη. Άλλωστε μην ξεχνάς πως ιδιαίτερα η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην προσωπική σου ζωή καθημερινά.