Το πρόγραμμα, για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής, που ξεκίνησε το 2021 σε δέκα δημόσια νοσοκομεία, έχει εισέλθει στην κύρια φάση του.

Στην 4η και ουσιαστικότερη φάση του βρίσκεται στη αρχή του 2022 το Πανελλήνιο Πρόγραμμα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ), με τον διακριτικό τίτλο GRIPP/SNF, το οποίο υλοποιείται σε δέκα (10) επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και με διαχειριστή το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (cleoresearch.org).

Η φάση αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις ΝΛ, καθώς και σειρά παρεμβάσεων που έχουν ήδη σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων 4 ετών, με στόχο τη μείωση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής. Ο στόχος αυτός, που είναι προτεραιότητα και για την Πολιτεία, αποτελεί σημαντική πρόκληση καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση των επιδόσεων στην αντιμικροβιακή αντοχή και την πρόληψη των ΝΛ σε επίπεδο Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία έχουν ήδη ενισχυθεί με Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) και έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την εξειδίκευση των Νοσηλευτών στην πρόληψη των λοιμώξεων, με εντυπωσιακή συμμετοχή.

Ταυτόχρονα, μέσω του GRIPP/SNF για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στα 10 πιλοτικά νοσοκομεία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης μετρήσεων για τις ΝΛ, ώστε να καταγράφονται με κοινό τρόπο οι δείκτες καθώς και οι μεταβολές που επιτυγχάνονται στις επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Λίγο πριν από το τέλος του 2021 ολοκληρώθηκαν οι εναρκτήριες επισκέψεις της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος στα δέκα συνεργαζόμενα νοσοκομεία, στο πλαίσιο των οποίων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ανάγκη αναγνώρισης από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων και από όλους τους Επαγγελματίες Υγείας του σοβαρού προβλήματος των ΝΛ και της ΑΜ όσο και στη δέσμευσή τους ότι θα εφαρμόσουν τις παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί, προϋποθέσεις απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος. Όπως τόνισαν οι επιστήμονες, Διοικήσεις και Επαγγελματίες Υγείας πρέπει να δεσμευτούν ότι, παρόλο το φόρτο εργασίας τους, θα εφαρμόσουν τις παρεμβάσεις και τις τεχνικές πρόληψης των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ενσωματώνοντάς τις στην καθημερινή ρουτίνα της εργασίας τους.

«Η ανταπόκριση των επαγγελματιών υγείας καθώς και όλων των εργαζομένων στα νοσοκομεία στην εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πρόληψης των λοιμώξεων είναι ο μοναδικός παράγοντας επιτυχίας τόσο του προγράμματος GRIPP/SNF όσο και του στόχου που έχει τεθεί για σημαντική μείωση των καταγεγραμμένων Νοσοκομειακών Λοιμώξεων», δήλωσε ο Ιωάννης Φαρόπουλος, Υπεύθυνος του Προγράμματος GRIPP-SNF για το CLEO και Διευθύνων Σύμβουλος του CLEO.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CLEO
Το CLEO ιδρύθηκε το 2011, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το όραμα του CLEO είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία, με έμφαση στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Από τον Οκτώβριο του 2014 το CLEO λειτουργεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.