Η έννοια του μαγειρέματος με μηδενικά απόβλητα σημαίνει ότι προσπαθούμε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα τροφίμων και συσκευασιών όταν μαγειρεύουμε και τρώμε. H βιώσιμη κουζίνα δεν μπορεί να υπάρξει όμως χωρίς βιώσιμη γεωργία και βιώσιμο περιβάλλον. Αυτό που καταλήγει στο πιάτο μας είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, αλλά πρωτίστως των επιλογών μας. Οι τρόποι να συμβάλουμε σε αυτό είναι με μείωση της σπατάλης, επαναχρησιμοποίηση υλικών και ανακύκλωση.

Εμπνευστείτε για μία ζωή με λιγότερη σπατάλη στην κουζίνα από τον vegan chef Max La Manna