Μέχρι τώρα ίσως να ήξερες τη διαφραγματική αναπνοή και την πλευρική αναπνοή. Όμως υπάρχουν κάμποσες ακόμα που ίσως να μη γνωρίζεις και που κάνουν θαύματα τόσο στο ίδιο το σώμα, όσο και στο νου. Μία από τις αγαπημένες μου και με εξαιρετικά αποτελέσματα είναι η Nadi Sodhana ή διαφορετικά “εναλλασσόμενη αναπνοή. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που έγινε, οι άνθρωποι οι οποίοι τη δοκιμάζουν νιώθουν μετά λιγότερο στρες.

Προσωπικά στα μαθήματα τα οποία παραδίδω, μου αρέσει να βάζω αυτή την αναπνοή πριν το διαλογισμό – διότι βοηθά στο να καθαρίσει το μυαλό και να μπορέσει να μπει σε ένα τέτοιο state.

Πώς γίνεται η εναλλασσόμενη αναπνοή:

1. Κάτσε σε μία αναπαυτική καθιστή θέση. Οκλαδόν ή στη στάση του ήρωα ή ακόμα και καθιστή σε μία καρέκλα.

2. Τοποθέτησε το αριστερό χέρι σου πάνω στο γόνατό σου και φέρε τον αντίχειρα του δεξιού χεριού κοντά στο δεξί ρουθούνι.

3. Κάνε μία εκπνοή και μετά κλείσε το δεξί ρουθούνι με τον αντίχειρα.

4. Κάνε εισπνοή από το αριστερό ρουθούνι.

5. Κλείσε το αριστερό ρουθούνι με το μικρό δάχτυλο και τον παράμεσο, άνοιξε το δεξί και κάνε την εκπνοή σου.

6. Κάνε εισπνοή από το δεξί, κλείσε άνοιξε το αριστερό και κάνε εκπνοή.

7. Συνέχισε για 5 λεπτά, τελειώνοντας με εκπνοή από το αριστερό ρουθούνι.