Μαρ 27, 2023

My body

Το σώμα μου είναι το σπίτι μου

Φροντίζω τον εαυτό μου σημαίνει τρώω ενσυνείδητα, πίνω νερό, κοιμάμαι καλά, κινώ το σώμα μου, βάζω προτεραιότητα την υγεία και την πρόληψη, περιποιούμαι το δέρμα μου και ζω καλά. Ζω καλά όχι ως μέρος μιας συνθήκης που με υποχρεώνει. Ζω καλά βρίσκοντας μια ισορροπία ανάμεσα σε όσα οφείλω να κάνω για να βελτιώσω στη ζωή μου,
και στην απόλαυση που επιθυμώ και επιλέγω να αντλώ
από την καθημερινότητά μου.