Φεβ 08, 2023

Be the Hope

Ψάξαμε, βρήκαμε, καθίσαμε δίπλα και συζητήσαμε με ανθρώπους, οι οποίοι οι ίδιοι έχουν γίνει η ελπίδα. Βρίσκονται ανάμεσά μας και μοιράζουν τη σκέψη τους για ένα καλύτερο κόσμο με πράξεις. Είναι οι εθελοντές της ζωής.  Είναι αυτοί που μοιράζονται μαζί μας την αξία της προσφοράς.